موضوع خبری:
تعداد عناوین خبری:   تعداد عناوین خبری که مایلید در سایت شما نمایش داده شود

پس از انتخاب موضوع خبری و تنظیمات دلخواهتان دکمه تهیه اسکریپت را بزنید.

نمونه اجرای کد جاوا اسکریپت برای اخبار گوناگون: